© 2018, EuroContract - Prevodilački Centar
Share

Upozorenje o prevarama

S obzirom na aktuelne globalno prisutne prevare u prevodilačkoj industriji i drugim industrijama, EuroContract D.O.O. upozorava na moguće prevare i lažno predstavljanje pod imenom naše firme i naših zvaničnih predstavnika od strane neovlašćenih lica ili organizacija koje mogu bespravno upotrebiti naš logotip, (jezičke) varijante našeg imena (npr. –Translation Centre, – prevodilački centar i sl.) ili imena naših službenika ili saradnika s ciljem da prevarom, a pod imenom firme EuroContract D.O.O, ostvare nezakonitu dobit.

Kako prepoznati prevaru?

Zvanični domeni firme EuroContract DOO su cissee.com i eurocontract.co.rs. Ne verujte nikome ko se predstavlja koristeći Yahoo, Gmail, Hotmail ili bilo koju drugu besplatnu uslugu ili nalog elektronske pošte koja se ne završava nastavkom @eurocontract.co.rs ili @cissee.com. Na primer, @recruitment-eurocontract.co.rs, @vendors-eurocontract.co.rs, @bids-cissee.com, @projects-cissee.com i druge slične ekstenzije e-pošte/domena su lažne. Takođe, lažne internet stranice u potpisu e-pošte mogu se lako preusmeriti na stranice www.eurocontract.co.rs ili www.cissee.com, pri tom dajući utisak legitimnosti.

Prevaranti Vam mogu ponuditi poslove, zaduženja, ugovore, saradnju i slično u zamenu za određenu vrstu uplate ili novčane naknade od strane kandidata za zapošljavanje (npr. naknade za radne dozvole, vize, administrativne ili agencijske takse, kaparu za smeštaj i sl.). Prevaranti svoje aktivnosti usmeravaju na preduzeća i individue, što ne isključuje mogućnost da ih usmere i na naše slobodne saradnike upotrebom logotipa, pečata ili imena firme EuroContract D.O.O, uključujući sve varijante njenog naziva, kao i ime ili falsifikovani potpis osoba za koje se zna da predstavljaju ili rade za ili u firmi EuroContract D.O.O, zahtevajući od njih da pošalju svoju radnu biografiju i bankovne podatke ili izvrše transakcije na ime EuroContract D.O.O s obećanjem da će im zauzvrat poslati proizvode ili izvršiti usluge, odnosno predlažući učešće u specijalnim ponudama, javnom nadmetanju ili ugovorima za fiktivne projekte i sl. Svi finansijski podaci, informacije o registraciji i ostali podaci o firmi EuroContract D.O.O. su javno dostupni na našoj internet stranici, nalozima na društvenim medijima, kao i u Agenciji za privredne registre, pa ih neovlaštena lica i prevaranti mogu lako kopirati i zloupotrebiti za lažno predstavljanje i sticanje nezakonite dobiti.

EuroContract D.O.O. neće vršiti sledeće radnje:
a) sa besplatnih naloga e-pošte kao što su Gmail, Yahoo mail, Hotmail i sl. dostavljati poslovne ponude ili ponude o zaposlenju, niti koristiti spoljašnje predstavnike, podružnice ili treća lica u bilo koje svrhe;
b) tražiti nikakvu vrstu uplatu od kandidata, niti bilo kakvu novčanu naknadu;
c) ovlastiti nijedno fizičko niti pravno lice da u ime EuroContract D.O.O. izvrši naplatu, niti postigne bilo kakav finansijski dogovor za angažovanje, posao ili bilo koji oblik poslovne saradnje.

Izjava o odricanju odgovornosti:

EuroContract DOO i njeni službenici ne snose odgovornost za bilo koji sadržaj ili bilo koju informaciju koje dolaze sa web stranica, portala ili domena e-pošte koji nisu odobreni od strane firme EuroContract D.O.O, niti su odgovorni za bilo koji zaključeni dogovor ili gubitak i oštećenje bilo koje prirode ili bilo kog tipa koju je pretrpela ili će pretrpeti bilo koja strana ili bilo koje lice, a koja je rezultat oslanjanja na ili na upotrebu bilo koje informacije sa web stranica, portala ili domena e-pošte koji nisu odobreni od strane firme EuroContract D.O.O.