© 2018, EuroContract - Prevodilački Centar
Share
Back
eurocontract

Pisano prevođenje

Scroll

Na raspolaganju imamo iskusne prevodioce sa širokim obrazovanjem i uskim specijalizacijama u različitim stručnim oblastima. Mnogi od njih su i sudski prevodioci koji mogu da overe prevode Vašim pravnih i ličnih dokumenata.

Moguće je dodatno izvršiti lekturu, korekturu i redakturu Vaših tekstova kako bi oni bili najbolji mogući za namenjenu svrhu.