© 2018, EuroContract - Prevodilački Centar
Share
Back
eurocontract

Stalni sudski prevodioci

Scroll

Stalni sudski prevodioci – prevodioci ovlašćeni od strane nadležnih organa za overavanje prevoda dokumenata i usmeno prevođenje na sudu.

Da li se spremate za studije ili preseljenje u inostranstvo? Da li ste strani državljanin koji osniva preduzeće ili kupuje stan u Srbiji?

Da li ste stranka u sporu pred sudom u Srbiji, a ne vladate srpskim jezikom? Naši sudski prevodioci su tu da Vam overom prevoda ličnih dokumenata pomognu da ostvarite svoje planove i da usmenim prevođenjem pred sudijom pomognu u rešavanju problema.