© 2018, EuroContract - Prevodilački Centar
Share
Back
eurocontract

Lektorisanje i uređivanje tekstova

Scroll

Pripremate li studentski rad ili naučni članak, nacrt zakona ili diplomatski dopis, tekst za štampu ili objavu na internetu? Podnosite li prijavu za posao ili studije u inostranstvu, poslovni izveštaj odboru ili projekat stranom donatoru? Dozvolite nam da dovedemo Vaš tekst do savršenstva!

Naši lektori su iskusni filolozi čiji je maternji jezik onaj na kojem je pisan tekst. Naši korektori, po potrebi, proveravaju greške na štampanom materijalu.

Prilikom dodatnog uređivanja teksta (redakture), vrše se dublji zahvati u izboru reči, morfologiji, sintaksi ili stilističkoj obradi u skladu sa datom vrstom teksta. Imamo redaktore filologe i stručnjake iz drugih oblasti sa radnim iskustvom u međunarodnim organizacijama i u privatnom sektoru, koji vrše stručnu redakturu.