© 2018, EuroContract - Prevodilački Centar
Share
Back
eurocontract

Usmeno prevođenje na daljinu

Scroll

Ako planirate da održite skup, ali se neki predavači i učesnici nalaze na različitim lokacijama širom sveta, a morate pritom, da obezbedite i usmene prevodioce i tehničku podršku, EuroContract – prevodilački centar je savršen partner za Vas! Naša jedinstvena vrednost leži u našim specijalizovanim konferencijskim sistemima unutar samog centra, koji su prilagođeni svim poznatijim platformama za video konferencije i komunikaciju preko interneta: Webex, Skype, Zoom, Microsoft Teams, YouTube, SpotMe itd. Povezivanjem naših sistema sa ovim platformama dobijate bolji kvalitet i jasnoću zvuka i zvučni signal nego sa laptopa pojedinačnog prevodioca u kućnim uslovima.

Zbog toga insistiramo na tome da naši simultani i konsekutivni prevodioci rade iz našeg centra, koristeći najbolju dostupnu opremu za konferencije i simultano prevođenje. Dok su oni usredsređeni na prenošenje poruke govornika na ciljnom jeziku, naši tehničari rukovode opremom, vodeći računa da događaj teče glatko i bez ikakvih smetnji. Ovaj paket usluga, uz naše kompletne infrastrukture konferencijskog sistema i dve neprekidne internet veze (poput onih koje imamo u našem centru) neophodan je jer bez njega nijedna internet platforma ne može samostalno da pruži korisnicima najbolje iskustvo prevođenja na daljinu.